Vergunning als onderneming voor camerasystemen

Wij hebben onlangs onze vergunning als onderneming voor camerasystemen ontvangen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Elk bedrijf dat conceptie, installatie, onderhoud en/of herstellingen uitvoert aan camerasystemen die ingezet worden voor bewaking moeten wettelijk over een vergunning als onderneming voor camerasystemen beschikken. Deze wordt toegekend door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Binnenkort meer info.