Getuigschrift van specialist in het kader van de INCERT-certificatie VIDEO

We behaalden het certificaat van specialist in het kader van de INCERT-certificatie video.

Het merk INCERT is een gedeponeerd handelsmerk van het BEC vzw, gevestigd Reyerslaan 80, 1030 Brussel