Dronepiloot klasse 1A

Luchtfotografie

Videoverslag

Inspectie van gebouwen, monumenten en locaties

Inspectie van zonnepanelen

Inspectie van windmolens/windturbines

Dronepiloot Youri Nuyttens

Drone fotografie en video voor immokantoren, bouwbedrijven, openbare besturen, landbouw, infra, industrie, hulpdiensten, evenementen, ...

Enkele voorbeelden:

-Luchtfotografie en videografie van gebouwen (woningen – industriegebouwen – monumenten)
-Luchtfotografie en videografie voor landbouw (akkers – boomgaarden – weides – velden – al dan niet terwijl ze met machines bewerkt worden)
Luchtfotografie en luchtvideografie van bouwwerven
-Inspectie van gebouwen
-Inspectie van zonnepanelen
-Luchtfotografie en luchtvideografie van festiviteiten/evenementen (huwelijk – communiefeest – dorpsfeest – kermis)
-Luchtfotografie en luchtvideografie van sportmanifestaties
-Luchtfotografie en luchtvideografie ter ondersteuning van hulpdiensten
-Luchtfotografie en luchtvideografie van omgevingen (grotere terreinen zoals dorpskern, sportterreinen, vergezichten)
-Inspectie van windmolens

Nuyttens Services BV heeft een toelating tot klasse 1A vluchtuitvoering afgeleverd door het Directoraat-Generaal Luchtvaart Drones cel van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Luchtvaart

De bestuurder van Nuyttens Services BV, Youri Nuyttens beschikt over een Belgische vergunning waarmee hij klasse 1A dronevluchten mag uitvoeren. Vanzelfsprekend mogen ook klasse 1B en klasse 2 vluchten uitgevoerd worden.

Hieronder enkele overzichten/samenvattingen van de huidige Belgische dronewetgeving (bron: mobilit.belgium.be). Opgelet: op 01/01/2021 gaat de EU dronewetgeving van kracht in België en dan zullen de regels er vrij anders uitzien. 

Overzicht klasse 1A en klasse 1B dronevluchten

Overzicht drone klasse 1A en 1B

Overzicht klasse 2 dronevluchten

Overzicht drone klasse 2

Totaal overzicht drone categorieën

Overzicht droneklasses