de onderneming Nuyttens Services BV met KBO nr. 0739.732.985 is vergund als onderneming voor camerasystemen 
door FOD Binnenlandse Zaken

de onderneming Nuyttens Services BV met KBO nr. 0739.732.985 is vergund voor het uitvoeren van dronevluchten klasse 1A (hoog risico vluchten) door de FOD Mobiliteit en Vervoer – luchtvaart

Wie zijn we?

Gedreven door passie, techniek en ondernemerschap heb ik in 2018 de stap gezet naar een eigen zaak. Eind 2019 zijn we overgegaan van een éénmanszaak naar het statuut van een BV vennootschap

Onze visie is “It’s all about the perfect picture – het gaat allemaal over het perfecte beeld”  in alles wat we doen. 

Wij zijn gevestigd te Zwevegem en bedienen voornamelijk de regio’s Oost- en West-Vlaanderen.

Youri Nuyttens

Bestuurder Nuyttens Services BV

Enkele van onze klanten

Wenst u vrijblijvende info of een offerte? Neem dan contact op